Χρησιμοποιώντας μοντέρνες τεχνολογίες, δημιουργήσαμε το DS-Play media player.

Το DS-Play έχει την δυνατότητα λειτουργίας 24 ώρες την ημέρα, 365 μέρες το χρόνο. Λαμβάνει αυτόματα αναβαθμίσεις μέσω διαδικτύου, και λειτουργεί πάντα με προτεραιότητα την ασφάλεια.

Έχει την δυνατότητα να παίζει:

  • Τοπικό βίντεο ή YouTube streaming
  • Τοπική μουσική ή online ράδιο
  • Slideshow φωτογραφιών
  • Ιστοσελίδες